logotyp

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu jest beneficjentem
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

w osi priorytetowej III Czysta energia,
działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinne budynki mieszkalne
projektu pod nazwą
„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu”.

Planowany projekt ma na celu wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz podłączenie do sieci MPEC 5 kamienic na terenie miasta Przemyśla.

Powrót do góry

Projekt obejmie niżej wymienione budynki zgodnie z podanymi zakresami:

Budynek mieszkalny przy ulicy Barska 3

 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej przyziemia
 • docieplenie ścian od wewnątrz od ulicy i od południa
 • malowanie pomieszczeń w lokalach po dociepleniu wewnętrznym
 • docieplenie elewacji od podwórza i ściany szczytowej
 • remont elewacji budynku od ulicy i od południa
 • prace docieplające na strychu
 • wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej
 • adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny
 • wykonanie części wspólnych instalacji odbiorczej co i cwu wraz ze stacjami cieplnymi (logotermami)
 • prace remontowe klatki schodowej w zakresie poprawek po pracach instalacyjnych
 • roboty budowlane dla potrzeb instalacji
 • roboty związane ze zmianami w instalacjach wod-kan i elektrycznych związanych z podłączeniem węzła cieplnego oraz w wyniku kolizji istniejących instalacji z instalacją co i cwu
 • remont balkonów likwidacja mostków cieplnych
Budynek mieszkalny przy ulicy Chopina 2a
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej przyziemia
 • izolacja pozioma - na sklepieniu w lokalach posadowionych na gruncie oraz nad ostatnią kondygnacją
 • prace przy elewacjach
 • docieplenie ścian od wewnątrz
 • malowanie pomieszczeń w lokalach po dociepleniu wewnętrznym
 • remont balkonu
 • prace na strychu docieplenie ostatniej kondygnacji
 • adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny
 • wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej
 • wykonanie części wspólnych instalacji odbiorczej co i cwu wraz ze stacjami cieplnymi (logotermami)
 • prace remontowe klatki schodowej w zakresie poprawek po pracach instalacyjnych
 • roboty budowlane dla potrzeb instalacji
 • roboty związane ze zmianami w instalacjach wod kan i elektrycznych związanych z podłączeniem węzła cieplnego oraz w wyniku kolizji istniejących instalacji z instalacją co i cwu
Budynek mieszkalny przy ulicy Frankowskiego 2
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej przyziemia
 • docieplenie poziome - na sklepieniu w lokalach na parterze
 • docieplenie elewacji od podwórza i ściany szczytowej
 • remont elewacji od ul. Frankowskiego i Tarnawskiego
 • docieplenie ścian od wewnątrz od ul. Frankowskiego i Tarnawskiego
 • malowanie pomieszczeń w lokalach po dociepleniu wewnętrznym
 • remont balkonu - likwidacja mostków cieplnych
 • prace na strychu docieplenie nad ostatnią kondygnacją
 • wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej
 • adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny
 • wykonanie części wspólnych instalacji odbiorczej co i cwu wraz ze stacjami cieplnymi (logotermami)
 • prace remontowe klatki schodowej w zakresie poprawek po pracach instalacyjnych
 • roboty budowlane dla potrzeb instalacji
 • roboty związane ze zmianami w instalacjach wod - kan i elektrycznych związanych z podłączeniem węzła cieplnego oraz w wyniku kolizji istniejących instalacji z instalacją co i cwu
Budynek mieszkalny przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej przyziemia
 • docieplenie poziome - na sklepieniu w lokalach na parterze
 • docieplenie elewacji od podwórza i ściany szczytowej
 • remont elewacji od ul. Kazimierza Wielkiego
 • docieplenie ścian od wewnątrz od ul. Kazimierza Wielkiego
 • malowanie pomieszczeń w lokalach po dociepleniu wewnętrznym
 • remont balkonu - likwidacja mostków cieplnych
 • prace na strychu docieplenie nad ostatnią kondygnacją
 • wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej
 • adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny
 • wykonanie części wspólnych instalacji odbiorczej co i cwu wraz ze stacjami cieplnymi (logotermami)
 • prace remontowe klatki schodowej w zakresie poprawek po pracach instalacyjnych
 • roboty budowlane dla potrzeb instalacji
 • roboty związane ze zmianami w instalacjach wod - kan i elektrycznych związanych z podłączeniem węzła cieplnego oraz w wyniku kolizji istniejących instalacji z instalacją co i cwu
Budynek mieszkalny przy ulicy Traugutta 3
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej przyziemia
 • docieplenie poziome - na sklepieniu w lokalach na parterze
 • docieplenie elewacji od podwórza i ściany szczytowej
 • remont elewacji
 • docieplenie ścian od wewnątrz
 • malowanie pomieszczeń w lokalach po dociepleniu wewnętrznym
 • remont balkonu - likwidacja mostków cieplnych
 • prace na strychu docieplenie nad ostatnią kondygnacją
 • wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej
 • adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny
 • wykonanie części wspólnych instalacji odbiorczej co i cwu wraz ze stacjami cieplnymi (logotermami)
 • prace remontowe klatki schodowej w zakresie poprawek po pracach instalacyjnych
 • roboty budowlane dla potrzeb instalacji
 • roboty związane ze zmianami w instalacjach wod kan i elektrycznych związanych z podłączeniem węzła cieplnego oraz w wyniku kolizji istniejących instalacji z instalacją co i cwu

Powrót do góry


 Obowiązek informacyjny RODO         Kontakt

© Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu