Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu jest beneficjentem
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

w ramach VII osi priorytetowej
Działanie 7.1 Rewitalizacja miast

projektu pod nazwą
REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu prac remontowych w dziewiętnastu budynkach mieszkalno - usługowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta Przemyśla w obrębie starego miasta

Powrót do góry

Projekt obejmie niżej wymienione budynki zgodnie z podanymi zakresami:

Dworskiego 3

 • elewacje od podwórza
 • elewacja frontowa
 • docieplenie od podwórza
 • wymiana stolarki wraz z witrynami sklepowymi
 • malowanie dachu
 • remont ciągów komunikacyjnych - klatka schodowa
Dworskiego 10
 • wymiana stolarki
 • elewacja wraz z dociepleniem od strony podwórza
 • wymiana pokrycia dachu
 • adaptacja parteru ze zmianę sposobu użytkowania części lokali mieszkalnych parteru na cele usługowo-handlowe
 • remont ciągów komunikacyjnych - klatka schodowa
 • utworzenie ogólnodostępnego parkingu
 • roboty rozbiórkowe
Dworskiego 36
 • elewacja
 • wymiana stolarki
 • wymiana pokrycia dachu
 • docieplenie ścian
 • remont ciągów komunikacyjnych - klatka schodowa
Dworskiego 56
 • elewacja
 • wymiana pokrycia dachu
 • wymiana stolarki
 • docieplenie ścian od podwórza
 • remont ciągów komunikacyjnych - klatka schodowa
Franciszkańska 27
 • elewacja od ul. Franciszkańskiej i Kazimierzowskiej
 • wymiana stolarki i witryn sklepowych
 • malowanie dachu
Grunwaldzka 3, 3 a
 • elewacja
 • wymiana pokrycia dachu
 • wymiana stolarki
 • docieplenie od strony podwórza
 • remont ciągów komunikacyjnych - klatka schodowa
Jagiellońska 12
 • elewacja z wymiana galerii od strony podwórza
 • remont ciągów komunikacyjnych - klatka schodowa
 • wymiana stolarki
 • zagospodarowanie zaplecza
Kasprowicza 24
 • adaptacja pomieszczeń w suterenie na "Klub Fitnes",
 • wykonanie instalacji w adaptowanych pomieszczeniach
 • wymiana stolarki w adaptowanych pomieszczeniach
Mickiewicza 17
 • elewacja
 • docieplenie od podwórza
 • wymiana stolarki
 • remont ciągów komunikacyjnych - klatka schodowa
Mickiewicza 19
 • elewacja
 • docieplenie od podwórza
 • wymiana stolarki
 • remont ciągów komunikacyjnych - klatka schodowa
 • remont dach z wymianą pokrycie i remontem świetlika
Mickiewicza 23
 • elewacja
 • wymiana stolarki
 • demontaż starych i budowa nowych galerii od strony podwórza
 • docieplenie od podwórza
 • remont ciągów komunikacyjnych - klatka schodowa
Mickiewicza 40
 • elewacja
 • wymiana stolarki
 • wymiana pokrycia dachu
 • docieplenie od podwórza
 • remont ciągów komunikacyjnych - klatka schodowa
Piotra Skargi 10
 • elewacja
 • wymiana pokrycia dachu
 • wymiana stolarki
 • przebudowa zabytkowego ogrodzenia
 • remont ciągów komunikacyjnych - klatka schodowa
Plac Konstytucji nr 5
 • elewacja
 • malowanie dachu
 • wymiana stolarki
 • docieplenie od podwórza
 • remont ciągów komunikacyjnych - klatka schodowa
Rejtana 4
 • elewacja
 • malowanie dachu
 • wymiana stolarki
 • remont ciągów komunikacyjnych klatka schodowa
 • docieplenie od strony podwórza
Rynek 19
 • elewacje zachodnie i południowe
 • malowanie dachu
 • wymiana stolarki
 • remont ciągu komunikacyjnego - klatka schodowa
Słowackiego 18
 • elewacja
 • wymiana pokrycia dachu
 • wymiana stolarki
 • docieplenie od podwórza
 • zagospodarowanie podwórza
 • przebudowa parteru ze zmianą sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na usługowe
 • remont ciągów komunikacyjnych - klatka schodowa
Serbańska 13
 • elewacja
 • wymiana stolarki
 • malowanie dachu
 • remont ciągu komunikacyjnego - klatka schodowa
Tarnawskiego 2
 • elewacja
 • wymiana pokrycia dachowego
 • wymiana stolarki
 • remont ciągu komunikacyjnego - klatka schodowa

Powrót do góry

Projekt przewiduje wprowadzenie monitoringu w newralgicznych punktach tj. w miejscach gdzie występują dewastacje klatek schodowych i budynków ze względu na duży ruch ludności w centralnych punktach miasta tj. Dworskiego 10, Grunwaldzka 3 i 3a, Jagiellońska 12, pl. Konstytucji 5 i Słowackiego 18. Zakres projektu przewiduje w każdym z obiektów montaż odpowiedniego oznakowania zarówno na zewnątrz (tablice informacyjne informujące o zabytkowym charakterze obiektu), jak i wewnątrz (drogi ewakuacyjne itp.). Tym samym realizacja projektu przyczynia wprowadzenia udogodnień dla użytkowników oraz podnosi ich bezpieczeństwo.

Zakres projektu przewiduje w 18 obiektach objętych projektem wykonanie docieplenia ścian. Prace te wpłyną na poprawę wydajności energetycznej budynków. We wszystkich obiektach nastąpi wymiana stolarki okiennej co również będzie miało wymierny wpływ na poprawę wydajności energetycznej budynków. Wszystkie budynki objęte projektem zostały wybudowane przed 1900 rokiem i posiadają indywidualny wpis do rejestru zabytków.

Powrót do góry


 Obowiązek informacyjny RODO         Kontakt

© Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu