03-08-2017
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu rozpoczyna procedurę udzielenia zamówienia na nadzór inwestorski nad realizacją projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej III Czysta energia, działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinne budynki mieszkalne.

Informacje o postępowaniu w zakładce Postępowania przetargowe.

Powrót do góry

24-07-2017
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu rozpoczyna procedurę udzielenia zamówienia na realizację projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej III Czysta energia, działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinne budynki mieszkalne.

Informacje o postępowaniu w zakładce Postępowania przetargowe.

Powrót do góry

W dniu 04.05.2017 roku została podpisana pomiędzy Zrzeszeniem a Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim umowa nr RPPK.03.02.00-18-0163/16 na realizację projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu”.

Projekt realizowany będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej III Czysta energia, działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinne budynki mieszkalne.

W ramach projektu termomodernizacją będzie objęte 5 budynków wielomieszkalnych na terenie miasta Przemyśla. Projekt przewiduje również przyłączenie budynków do sieci MPEC. Dofinansowanie prac w ramach projektu wynosi 85%.

Powrót do góry


 Obowiązek informacyjny RODO         Kontakt

© Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu