Zrzeszenie prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami będącymi własnością osób fizycznych i prawnych. W chwili obecnej zarządzamy ok. 90 nieruchomościami na terenie miasta i gminy Przemyśl. Naszą działalnością obejmujemy nieruchomości właścicieli i współwłaścicieli będącymi osobami fizycznymi jak również wspólnoty mieszkaniowe.

Powrót do góry

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu działa jako stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym po nr 0000131548.

Stowarzyszenie powstało w 1924 roku i działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Zrzeszenie prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami będącymi własnością osób fizycznych i prawnych w rozumieniu ustawy z 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Powrót do góry

Głównymi zadaniami Zrzeszenia jest:

  • podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie, wszelkich czynności zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem,
  • udzielanie członkom porad prawnych i technicznych w sprawach związanych z zarządem i eksploatacją nieruchomościami,
  • przekazywanie członkom do przestrzegania zarządzeń, instrukcji i wytycznych Rady Miejskiej w Przemyślu i innych organów,
  • reprezentowanie wobec administracji państwowej i samorządowej interesów członków w zakresie spraw związanych z zarządem i eksploatacją nieruchomościami
  • lustrowanie członków w zakresie prawidłowej eksploatacji nieruchomością
  • przyuczanie zatrudnionych przez członków dozorców domowych do wykonywania prac konserwatorskich.
Aby realizować powyższe zadania Zrzeszenie zatrudnia licencjonowanych zarządców nieruchomościami jak również utrzymuje własne ekipy remontowo-konserwacyjnych

Powrót do góry


 Obowiązek informacyjny RODO         Kontakt

© Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu